{ Bezpłatne praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Wielkopolski }

2407 Bezpłatne praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Wielkopolski

Program praktyk w roku 2017 obejmuje:

 • zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji,
 • obsługę wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przy pomocy Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
 • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, oraz ewidencja w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 •  archiwizację dokumentów
 • działania  promocyjno – informacyjne.

Oczekiwania wobec kandydatów

 • ukończony co najmniej II rok  studiów,
 • zainteresowanie problematyką środowiska osób niepełnosprawnych,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

Cel praktyk

Podstawowym celem praktyk w PFRON jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na macierzystej uczelni. Odbycie przez studentów praktyki pozwoli im na porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy, oraz przygotuje do samodzielnej realizacji zadań.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Więcej na stronie www.pfron.org.pl    

Program praktyk w roku 2017 obejmuje:

 • zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji,
 • obsługę wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przy pomocy Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
 • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, oraz ewidencja w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 •  archiwizację dokumentów
 • działania  promocyjno – informacyjne.

Oczekiwania wobec kandydatów

 • ukończony co najmniej II rok  studiów,
 • zainteresowanie problematyką środowiska osób niepełnosprawnych,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

Cel praktyk

Podstawowym celem praktyk w PFRON jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na macierzystej uczelni. Odbycie przez studentów praktyki pozwoli im na porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy, oraz przygotuje do samodzielnej realizacji zadań.

Możesz dowiedzieć się wiecej, pobierając poniższy załącznik

Firma: 
Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski

Miejscowość: 
Poznań

Forma zatrudnienia: 
Praktyka

Branża: 
Administracja publiczna

sobota, Wrzesień 30, 2017

Aktualności

Spotkania „Rekrutujemy niebanalnie z...” odbywają się przez cały rok akademicki. Podczas spotkań z wybranymi pracodawcami rozmawiamy o rozwijaniu...
Wirtualne Targi Pracy realizowane za pośrednictwem strony PRACA.CDV.PL, które odbywaja się cyklicznie dwa razy w roku akademickim (listopad...