{ Kolejny sukces Collegium Da Vinci! }

CDV otrzymało prawie 500 tys. zł na rozwój Biura Karier

Wiele piszemy i mówimy o praktycznym profilu uczelni, sukcesach studentów, współpracy z pracodawcami. Mamy na to kolejny dowód i obiecujące perspektywy na dalszy rozwój. Collegium Da Vinci wzięło udział w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ubiegało się o dofinansowanie projektu „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego biura karier w Collegium Da Vinci”. Wniosek CDV został oceniony najwyżej ze wszystkich nadesłanych, dzięki czemu projekt znalazł się na I miejscu listy rankingowej, a uczelnia otrzymała 490 383,50 złotych na jego realizację.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 490 studentów CDV oraz pracowników Biura Karier poprzez zwiększenie działalności biura i jego zasięgu. Wsparcie związane jest bezpośrednio z efektami kształcenia tak, aby nasi studenci mieli pracę zgodną ze studiowanym kierunkiem studiów.

Jakie korzyści z wygranej odczują studenci?

Dzięki rozwinięciu obszaru doradztwa zawodowegocoachingu karierymentoringu studenci CDV bez problemu wkroczą na rynek pracy i będą świadomi podejmowanych decyzji zawodowych.

Pośrednictwo pracy, stała współpraca i spotkania z pracodawcami, warsztaty prowadzone przez nich, angażowanie w rozwój praktycznych elementów kształcenia w CDV, pozwolą studentom na rozwinięcie kompetencji związanych z: założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, generowanie pomysłów na biznes, tworzeniem biznesplanu, księgowością, marketingiem, sprzedażą, relacją z klientem, aspektami prawnymi, spotkaniami biznesowymi, ochroną własności intelektualnej.

Studenci mogą liczyć na jeszcze więcej szkoleń i warsztatów dot. budowania kariery i poruszania się po rynku pracy. Uzupełnieniem będzie coaching zawodowy, czyli rozwiązanie problemów adaptacyjnych w nowym środowisku, radzenie sobie ze stresem, samodyscypliną oraz mentoring - opieka nad studentem w miejscu pracy - wyjaśnienie zakresu zadań, motywowanie.

Projekt dotyczy studentów ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich.  

KONTAKT

Biuro Karier

e-mail: biuro.karier@cdv.pl

tel.: 61 27 11 100

Aktualności

Spotkania „Rekrutujemy niebanalnie z...” odbywają się przez cały rok akademicki. Podczas spotkań z wybranymi pracodawcami rozmawiamy o rozwijaniu...
Wirtualne Targi Pracy realizowane za pośrednictwem strony PRACA.CDV.PL, które odbywaja się cyklicznie dwa razy w roku akademickim (listopad...